Fiilispaja on tyypillinen 5-vuotias: omatoiminen mutta vielä pieni

Fiilispaja täyttää 5 vuotta 3.6.2016Tänään 3.6.2016 on syytä juhlaan, kun Fiilispaja täyttää 5 vuotta. Syntymäpäivän kunniaksi pitää hiukan pohtia tämän touhukkaan yksilön kasvua ja kehitystä ja peilata sitä vastaavassa ikävaiheessa olevien kollegoiden kehitykseen.

5-vuotias yritys/yrittäjä yleensä

5 vuotta yrittäjänä toiminut henkilö saattaa olla rauhaton ja hän voi olla tunteiltaan ailahtelevainen. Tämänikäinen yritys alkaa olla monessa asiassa itsenäinen. Vaikka yrittäjä voi jo näyttää vanhempien yrittäjien silmissä isolta, hän tarvitsee yhä päivittäistä huolenpitoa ja hellyyttä. Vanhempien yrittäjien tulee tukea 5-vuotiaan kaveripiiriin ja liikkumiseen liittyvää itsenäistymistä sekä moraalin kehittymistä. Yrittäjä kaipaa vanhemmilta yrittäjiltä rohkaisua sekä kiitosta yrittämisestään.

Jokainen yritys ja yrittäjä kehittyy omaan, yksilölliseen tahtiinsa, joten alla mainitut kehitysvaiheet ovat suuntaa antavia.

Tiivistelmä 5-vuotiaan yrityksen kehityksestä

 • Yrittäjä on omatoiminen, aloitteellinen ja sopeutuva, mutta välillä haluaa olla pieni ja saada hoivaa. Välillä kiukku saa vallan, tunteet ailahtelevat.
 • Sopivan kokoisten oikeiden töiden tekeminen loppuun asti tuntuu mukavalta.
 • Itsekritiikin herääminen voi aiheuttaa epäonnistumisen pelkoa.
 • Mielikuvitus on voimakas. Yrittäjä oivaltaa aiempaa paremmin, mikä on oikeasti totta ja mikä kuvittelua.
 • Yrittäjä alkaa nauttia peleistä ja leikeistä, joissa on selkeät säännöt. Peleissä häviäminen on vielä vaikeaa.
 • Roolileikeissä jäljitellään itselle tärkeitä yrittäjäkollegoita.
 • Oman ikäiset yritykset ovat tärkeitä. Yrittäjällä voi olla jo joku erityisen tärkeä yrittäjäkaveri, isommat yritykset ovat usein ihailun kohteita.
 • Yhteistoiminta- ja neuvottelutaidot ovat jo hyvät, leuhkiminen ja mahtailu on yrittäjäkavereiden kesken tavallista.
 • Yrittäjä pohtii hyvän ja pahan, oikean ja väärän sekä reilun ja epäreilun eroa ja hakee vanhemmalta yrittäjäkollegalta tukea pohdintoihinsa.
 • Yrittäjä pohtii useiden ilmiöiden syytä, myös hyvin syvällisiä aiheita, ja hakee niihin vastauksia vanhemmilta yrittäjiltä. Ilmiöitä testataan käytännön kokeilla.
 • Yrittäjä vertailee ja lajittelee mielellään palveluita ja asettaa niitä suuruusjärjestykseen.
 • Puhe on niin selvää, että yrittäjä pärjää arkipäivän tilanteissa vieraidenkin ihmisten parissa.
 • Yrittäjä ymmärtää ja osaa käyttää useita käsitteitä kuten vähän – paljon, edessä – takana, nopeasti – hitaasti.
 • Yrittäjä nauttii saduista ja kertomuksista ja pystyy seuraamaan monimutkaisiakin juonia.
 • Yritys kasvaa vuodessa 5–100 t€ ja yrittäjän paino lisääntyy n. 3 kg.

 

Lähde: mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/kasvu_ja_kehitys/

Tekstiä muokattu tarkoitukseen sopivaksi ja sana ”lapsi” korvattu sanoilla ”yritys” tai ”yrittäjä”.